เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

เครื่องวัดความหวาน MASTER-100H

เครื่องวัดความหวาน รุ่น MASTER-100H แบรนด์ ATAGO 

Refractometer

MASTER-100H is heat resistant model of the MASTER-Series. The MASTER-100H is developed for measuring high-temperature samples at their respective production sites. Moreover, the MASTER-100H has a longer service life as compared with conventional types because its prism is made of corrosion resisting tempered glass.The MASTER-100H is best for measuring jam, marmalade candy same as the MASTER-80H and MASTER-93H. Measurement range of the MASTER-100H is Brix 60.0 to 100.0%. Only the MASTER-100H can measure up to 100% Brix.

*Calibration with the 60% Sucrose Solution (RE-110060) or Standard liquid LK (RE-99010) .

Specifications

-Model     MASTER-100H

-Cat.No.     2384

-Scale     Brix

-Measurement Range     Brix : 60.0 to 100.0% (Automatic Temperature Compensation)

-Minimum Scale     Brix : 0.5%

-Measurement Accuracy     Brix : ±0.5%

-Repeatability     ±0.25%

-International Protection Class     IP65 (except eye piece); Dust-tight and Protected against water jets.

-Dimensions & Weight     3.2×3.4× 16.8cm, 130g

Options

-60% Sucrose (±0.05%) : RE-110060

-Standard liquid LK : RE-99010

-Daylight plate for small volume samplings : RE-2311-58M

* Calibration Certificate : Contact an ATAGO representative for details.

Parts

-Daylight plate : RE-2315-60M