เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

เครื่องวัดความหวาน MASTER-10M

เครื่องวัดความหวาน รุ่น MASTER-10M แบรนด์ ATAGO 

Refractometer

 

MASTER-10Mare low concentration model (measurement range Brix 0.0 to 10.0%) of the MASTER-M / MASTER-PM. MASTER-10M are the successor model to the conventional N-10E. Good for measurements of low concentration fruit juices, cutting oil, etc. The MASTER-M series is a good alternative choice when the water resistant feature is not a priority and the Temperature Compensation will be carried out manually. Not equipped with the Automatic Temperature Compensation feature.

The MASTER-10M is made of metal, and the MASTER-10PM is plastic. The specifications are exactly the same. For salty and acidic samples, choose the plastic body, MASTER-10PM.

*Verification with the 10% Sucrose Solution (RE-110010).

Specifications

  • Model: MASTER-10M
  • Cat.No.: 2373
  • Scale: Brix
  • Measurement Range: Brix : 0.0 to 10.0%
  • Minimum Scale: Brix : 0.1%
  • Dimensions & Weight: 3.2×3.4×20.3cm, 155g

Options

  • SUPER EXTRACTOR : RE-29401
  • 10% Sucrose (±0.03%) : RE-110010
  • Daylight plate for small volume samplings : RE-2311-58M

 

* Calibration Certificate : Contact an ATAGO representative for details.

Parts

- Daylight plate : RE-2315-60M