เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

เครื่องวัดความหวาน MASTER-10T

เครื่องวัดความหวาน รุ่น MASTER-10T แบรนด์ ATAGO 

Refractometer

 

MASTER-10T are a model developed for very low concentration use where the Brix is 10% or less. Based on the popular MASTER-T / MASTER-PT, the scale has been magnified and high precision measurements are possible. Good for measurements of low concentration fruit juices, cutting oil, etc. It is an Automatic Temperature Compensation (ATC) model. The MASTER-T / PT series is a good alternative choice when the water resistant feature is not a priority.

The MASTER-10T is made of metal, and the MASTER-10PT is plastic. The specifications are exactly the same. For salty and acidic samples, choose the plastic body, MASTER-10PT.

*Verification with the 10% Sucrose Solution (RE-110010).

 

Specifications

 • Cat.No.: 2372
 • Scale: Brix
 • Measurement Range: Brix : 0.0 to 10.0% (Automatic Temperature Compensation)
 • Minimum Scale: Brix : 0.1%
 • Measurement Accuracy: Brix : ±0.2% (10 to 30°C)
 • Repeatability: ±0.1%
 • Dimensions & Weight: 3.2×3.4×20.3cm, 155g

 

Options

 • SUPER EXTRACTOR : RE-29401
 • 10% Sucrose (±0.03%) : RE-110010
 • Daylight plate for small volume samplings : RE-2311-58M

* Calibration Certificate : Contact an ATAGO representative for details.

 

Parts

 • Daylight plate : RE-2315-60M