เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

PCE-018 PCE เครื่องวัดความหวาน Refractometer


 

เครื่องวัดความหวาน รุ่น PCE-018 แบรนด์ PCE Instrument 

Refractometer

 

คุณสมบัติ

  • สำหรับความเข้มข้นต่ำในน้ำผลไม้และไวน์
  • วัดเป็นค่า % Brix

ข้อมูลทางเทคนิค

  • มีช่วงการวัด 0 - 18 % Brix
  • มีค่าความแม่นยำ ± 0.1 %
  • มีค่าความละเอียด ± 0.1 %
  • สามารถวัดได้ในน้ำผลไม้และไวน์ความเข้มข้นต่ำ
  • มีการชดเชยอุณหภูมิ
  • เครื่องมีขนาด 172 x 20 mm Diameter
  • เคร่ืองหนัก 260 g