เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

PCE-0100 PCE เครื่องวัดความหวาน Refractometer

 

เครื่องวัดความหวาน รุ่น PCE-0100 แบรนด์ PCE Instruments 

Refractometer

 

ข้อมูลทางเทคนิค

  • มีช่่วงการวัด
    • 0 ถึง 100‰ / ปริมาณเกลือ 0 ถึง 10%
    • 0 ถึง 100ppt
  • มีค่าความแม่นยำ ±1‰
  • มีค่าความละเอียด 1‰
  • มีการชดเชยอุณหภูมิ
  • เครื่องวัดมีขนาด 200 x 29mm diameter
  • เครื่องหนัก 300g