เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

ABBE-REF 1 PCE เครื่องวัดความหวาน Refractometer

 

 

 

เครื่องวัดความหวาน รุ่น ABBE-REF 1 แบรนด์ PCE Instruments 

Refractometer 

 

คุณสมบัติ

 • ง่ายต่อการใช้งาน
 • สามารถวัดดัชนีหักเหและ ปริมาณน้ำตาล
 • หล่อจากโลหะแข็ง
 • มีความละเอียดสูง
 • มีฟังก์ชั่นที่หลากหลาย

 

 

ข้อมูลทางเทคนิค

 • มีช่วงวัดดัชนีหักเก 1,300 ถึง 1,700 nD
 • มีช่วงวัดปริมาณ น้ำตาล 0 ถึง 95 %
 • มีค่าความละเอียดดัชนีหักเห 0.0002 nD
 • มีค่าความละเอียดปริมาณ น้ำตาล 0.25 %
 • มีค่าความแม่นยำดัชนีหักเห ± 0,0002 nD
 • มีค่าความแม่นยำปริมาณ น้ำตาล ± 0,25 %
 • เครื่องหนัก 3 kg