เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

LB90T BDJK เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

เครื่องวัดความหวาน รุ่น LB90T แบรนด์ BDJK 

Brix Refractometer

 

คุณสมบัติ

  • ขนาดพกพา
  • ใช้งานง่าย
  • อ่านผลที่ชัดเจน

 

ข้อมูลทางเทคนิค

  • ช่วงการวัด 0~90%
  • ชดเชย อุณหภูมิ อัตโนมัติ  10~30 degree 
  • ขนาด 4*4*20cm
  • น้ำหนัก 230g