เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

MASTER-500 Atago เครื่องวัดความหวาน Refractometer

MASTER-500 Atago เครื่องวัดความหวาน

เครื่องวัดความหวาน (Brix) แบรนด์ Atago รุ่น MASTER-500 

Refractometer

Atago MASTER-500 รีแฟรกโตมิเตอร์/ กล้องส่องวัดความหวาน

 • สามารถใช้วัดตัวอย่างที่มีอุณหภูมิสูงได้ (High temperature samples)
 • ช่วงการวัด 0.0 to 90.0% 
 • ตัวเครื่องกันน้ำมาตรฐาน IP65
 • Cat No. 2363
 • Scale : Brix
 • ช่วงการวัด 0.0 to 90.0%
 • Minimum Scale : 1.0%
 • Accuracy : ±1.0%
 • สามารถใช้วัดตัวอย่างที่มีอุณหภูมิสูงได้ (High temperature samples)
 • มีฟังก์ชั่นชดเชยอุณหภูมิอัติโนมัติ (ATC)
 • ตัวเครื่องกันน้ำมาตรฐาน IP65
 • มีขนาดเล็กกะทัดรัดสะดวกต่อการพกพา
 • ขนาดตัวเครื่อง 32 x 34 x 168mm (130g)