เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

PR-32a ATAGO เครื่องวัดความหวาน Refractometer

เครื่องวัดความหวาน รุ่น  PR-32a

เครื่องวัดความหวาน รุ่น  PR-32a

 

เครื่องวัดความหวาน รุ่น PR-32a แบรนด์ ATAGO

Refractometer

 

รายละเอียด

  • ขนาดกะทัดรัด และง่ายต่อการพกพา ใช้แบตเตอรี่
  • แสดงผลดิจิตอลอัตโนมัติ อุณหภูมิ ชดเชยแสงรบกวนจากภายนอก
  • มีความแม่นยำสูง
  • ถูกออกแบบมาเพื่อครอบคลุมความเข้มข้นต่ำของ Brix 0.0 32.0% มันสามารถวัดค่า Brix ของน้ำผลไม้ อาหาร และเครื่องดื่มรวมทั้งสารเคมี และของเหลวอุตสาหกรรม เช่น น้ำมัน
  • ฟังก์ชันนี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้ป้อนค่าสัมประสิทธิ์ในสูตร: [ความเข้มข้น =สัมประสิทธิ์ X Brix] เพื่อแสดงความเข้มข้นตามแต่ละชนิดของตัวอย่าง