เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

300050 SPER เครื่องวัดความหวาน Refractometer

เครื่องวัดความหวาน รุ่น  300050

         เครื่องวัดความหวาน รุ่น  300050

เครื่องวัดความหวาน รุ่น  300050 แบรนด์ SPER SCIENTIFIC

Refractometer

รายละเอียด

  • SPER SCIENTIFIC 300050 สามารถวัดความเข้มข้นของ brix และน้ำ 
  • เป็นเครื่องวัดแบบออปติคอล แต่มีความแม่นยำของการอ่านข้อมูลดิจิตอล
  • อ่านตัวอย่างขนาดเล็ก 1 มิลลิลิตร 
  • ตัวอย่างอุณหภูมิจะเริ่มแสดงบนจอ LCD ขนาดใหญ่ตามด้วยผลการวัด
  • ชดเชย อุณหภูมิ อัตโนมัติ
  • แสดงปริมาณแบตเตอรี่