เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

PAL-COFFEE ATAGO เครื่องวัดความหวาน Refractometer

เครื่องวัดความหวาน รุ่น PAL-COFFEE

เครื่องวัดความหวาน รุ่น PAL-COFFEE

เครื่องวัดความหวาน รุ่น PAL-COFFEE แบรนด์ ATAGO

Refractometer

 

รายละเอียด

  • ความละเอียดสูง 0.01%
  • สามารถวัดความเข้มข้นของกาแฟและเอสเปรสโซ่
  • การอ่านที่มีเสถียรภาพแม้จะมีอุณหภูมิสูง เนื่องจากคุณสมบัติการวัดอย่างต่อเนื่อง 
  • ดูหน่วยการวัดได้หลายรายการ และอ่านการวัดที่มีเสถียรภาพ