เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

300033 Sper Scientific เครื่องวัดความหวาน Refractometer

เครื่องวัดความหวาน รุ่น 300033

เครื่องวัดความหวาน รุ่น 300033

 

เครื่องวัดความหวาน รุ่น 300033 แบรนด์ Sper Scientific

Refractometer 

รายละเอียด

  • SPER SCIENTIFIC 300033 มีความแม่นยำสูง 0.1%
  • การปรับค่าการกลั่นน้ำ และต้องการตัวอย่างเพียง 0.4 ml
  • ชดเชยอุณหภูมิ อัตโนมัติ (ATC)
  • ปิดเครื่องอัตโนมัติ (หลังจาก 3 นาที)
  • แจ้งเตือนแบตเตอรี่
  • กันน้ำการออกแบบป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าจากสภาพแวดล้อมที่เปียกและทำให้ยูพีเอสทำความสะอาดง่าย