เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

HI 96814 HANNA เครื่องวัดความหวาน Refractometer

เครื่องวัดความหวาน รุ่น HI 96814

เครื่องวัดความหวาน รุ่น HI 96814

 

เครื่องวัดความหวาน รุ่น HI 96814 แบรนด์ HANNA

Refractometer

 

รายละเอียด

  • เพื่อตรวจสอบ ปริมาณน้ำตาล ในอาหาร
  • หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ (ค่าที่วัดได้และอุณหภูมิ)
  • ใช้งานง่าย (เพียง 2 หรือ 3 ปุ่ม)
  • ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว
  • ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
  • ระบบการตรวจสอบแบตเตอรี่ BEPS
  • ปิดอัตโนมัติหลังจาก 3 นาที ที่ไม่มีการใช้งาน
  • ความเร็วในการวัด ประมาณ. 1.5 วินาที
  • ความเร็วการสุ่มตัวอย่าง 100 ไมโครลิตร