เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

RX-7000ALPHA Atago เครื่องวัดความหวาน Refractometer

เครื่องวัดความหวาน รุ่น RX-7000ALPHA

เครื่องวัดความหวาน รุ่น RX-7000ALPHA

 

เครื่องวัดความหวาน รุ่น RX-7000ALPHA แบรนด์ Atago

Refractometer

 

รายละเอียด

 • วัดตัวอย่างดัชนีหักเห 1.3250-1.7000
 • จอ LCD พร้อม backlight แสดง วัน เวลา และการ วัดอุณหภูมิ 
 • ความสามารถในการขยายหน่วยความจำช่วยให้คุณสามารถแสดงการวัด 30 ข้อมูลล่าสุด 
 • ความละเอียด 0.01% (Brix); 0.00001 (ND)
 • ความแม่นยำ± 0.1% (Brix); ± 0.0001 (ND)
 • ชดเชยอุณหภูมิสูงสุด (° F) 158
 • ชดเชยอุณหภูมิตำสุด (° F) 41
 • ชดเชยอุณหภูมิสูงสุด (° C) 70
 • ชดเชยอุณหภูมิต่ำสุด (° C) 5
 • ตัวอย่างปริมาณ (มิลลิลิตร) 0.1
 • ตัวอย่างปริมาณ (ไมโครลิตร) 100