เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

Smart 1 ATAGO เครื่องวัดความหวาน Refractometer

เครื่องวัดความหวาน รุ่น Smart 1

เครื่องวัดความหวาน รุ่น Smart 1

เครื่องวัดความหวาน รุ่น Smart 1 แบรนด์ ATAGO

Refractometer

 

รายละเอียด

  • ช่วงตั้งแต่ 0 - 95% Brix
  • ใช้งานง่ายเพียงแค่หยดตัวอย่างใส่ลงในเครื่อง และกดปุ่ม
  • มีความแม่นยำสูง 0.05 Brix
  • พอร์ตข้อมูล RS232 
  • ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติในตัว
  • ปริมาณตัวอย่างขนาดเล็กเพียง 0.1 มล.

 

SPECIFICATIONS:

 

Model Smart 1
Brix range/Inverted sugar/HFCS-55 High Fructose Corn Syrup 0 - 95%
Minimum Scale 0.01 % Brix
Accuracy +/- 0.05%
Measuring time < 3.0 seconds
Minimum sample ~ 0.1 mL (2-3 droplets)
Temperature compensation range 5 - 40 degs C
Data port RS232 for PC or Printer
Power AC 100 - 240 Volts AC
Dimensions 120 x 270 x 90 mm
Weight 2 Kg
Waterproof rating IP64