เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

DBR85 TLEAD เครื่องวัดความหวาน Digital Refractometer For Brix

เครื่องวัดความหวาน รุ่น DBR85

เครื่องวัดความหวาน รุ่น DBR85

เครื่องวัดความหวาน รุ่น DBR85 แบรนด์ TLEAD

Digital Refractometer For Brix

คุณสมบัติ:

  • ช่วง: 0 ° C-40 ° C (32-104 ° F)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย: 1 แบตเตอรี่ (9V)
  • ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
  • ปิดเครื่องอัตโนมัติ
  • อุณหภูมิแบบ dual
  • ขนาดขนาดกะทัดรัด แข็งแกร่ง 
  • ความแม่นยำสูง