เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

30GS Mettler Toledo เครื่องวัดความหวาน Refractometer

เครื่องวัดความหวาน รุ่น 30GS

เครื่องวัดความหวาน รุ่น 30GS

 

เครื่องวัดความหวาน รุ่น 30GS แบรนด์ Mettler Toledo

 

Refractometer

 

รายละเอียด

  • เป็น เครื่องวัดความหวาน แบบพกพา
  • 30GS มีช่วงการวัด 0 to 85% Brix
  • ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย
  • สำหรับการวัดในห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมการผลิต  
  • กำหนดดัชนีหักเหของแสงโดยใช้วิธีสะท้อนภาพทั้งหมด