เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

PCE-Oe PCE เครื่องวัดความหวาน Refractometer

เครื่องวัดความหวาน รุ่น PCE-Oe

เครื่องวัดความหวาน รุ่น PCE-Oe

 

เครื่องวัดความหวาน รุ่น PCE-Oe แบรนด์ PCE 

 

Refractometer

 

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ช่วงการวัด 
  • 0 ... 190 °Oe
  • 0 ... 44 % sac / brix
  • 0 ... 25 KMN / babo
 • ความแม่นยำ 
  • ± 2 °Oe
  • ± 0,2 % brix
  • ± 0,5 KMN
 • ความละเอียด
  • 1 °Oe
  • 0,2 % brix
  • 0,2 KMN
 • ขนาด 172 x 20 mm  
 • น้ำหนัก 260 g