เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

RHB-18ATC JEDTO เครื่องวัดค่าความหวาน REFRACTOMETER

เครื่องวัดค่าความหวาน รุ่น  RHB-18ATC

เครื่องวัดค่าความหวาน รุ่น  RHB-18ATC

 

เครื่องวัดค่าความหวาน รุ่น  RHB-18ATC แบรนด์ JEDTO

 

REFRACTOMETER

 

คุณสมบัติ

 

  • เครื่องวัดค่าความหวาน มีการออกแบบมาเป็นพิเศษ
  • เพื่อวัดความเข้มข้นของสารละลายหลายชนิด
  • RHB-18ATC สามารถทำความสะอาดของเหลว
  • สามารถทดสอบได้อีกด้วย 
  • สัดส่วนของสารละลายที่ละลายน้ำได้ 
  • สามารถใช้งานได้ง่าย 
  • สามารถอ่านความเข้มข้นได้
  • แสดงหน้าจอ ATC หมายถึง การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ