เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

RHB-18ATC

RHB-18ATC

เครื่องวัดความหวาน RHB-18ATC

กล้องวัดค่าความหวาน 0-18% Sugar Fruit Juice wine สำหรับเครื่องดื่ม Soft Drink น้ำผลไม้

The Hand Held Refractometers are specially designed for measuring the concentration of many kinds of solution listed as following: Juices, Beverages, Honey, Salt water, Brine, Cleaning fluid, battery fluid, Antifreeze and Industrial fluids etc. And they can also test for the proportion of the water-soluble solution. They can be easily used and they are competitive in price. You only need to drop some liquid on the prism and then make it towards to the sunlight. Then the reading of the concentration will appear. ATC means Automatic Temperature Compensation.

 Specifications :

  • Range : 0-18%
  • Mix. Div. : 0.1%
  • Accuracy : +0.10%
  • Remark : ATC