เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

RHB-90ATC

RHB-90ATC

เครื่องวัดความหวาน RHB-90ATC

กล้องวัดความหวาน 58-90% Sugar Fruit Juice wine สำหรับเครื่องดื่ม Soft Drink น้ำผลไม้

RHB-90ATC-LATEST is specially designed to determine the 3 scales of honey - Brix level, Baume  Specific Gravity, and Water Contents :12 - 27%.

It helps to control the sugar concentrations of honey related foods and beverages. Checking the ripeness of fruit in the field, verifying product qualtity after harvesting or controlling concentrations during processing and packaging, refractometer provide critical information to ensure product quality.

Features

 • Sturdy and light weighted Aluminum body
 • High quality and accurate testing result
 • ATC Compensation Range (i.e. Built-in Automatic Temperature Compensation System) from 10°C to 30°C
 • Easy and very convenient to use
 • ATC  (Automatic Temperature Compensation System)
 • Latest version : Twist directly on the built-in calibration knob for direct calibration (No screw driver is required!)
 • Sturdy and light weighted Aluminum body
 • Item size : approx. 14.7 cm long
 • Item weight : approx 115g

Specifications :

 • Range : 58-90%
 • Min. Div. : 0.5%
 • Accuracy : +0.5%