เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

RHB-32ATC

RHB-32ATCเครื่องวัดความหวาน RHB-32ATC

กล้องวัดค่าความหวาน 0-32% Sugar Fruit Juice wine สำหรับเครื่องดื่ม Soft Drink น้ำผลไม้

Brix Refractometer is developed for working with sugar related liquids (fruit juice, soft-drinks, wine, honey), help monitor to control sugar concentrations in foods and beverages. Checking the “ripeness” of fruit in the field, verifying product quality after harvesting or controlling concentrations during processing and packaging. Refractometer provide critical information to ensure product quality. This model are also commonly used for controlling the concentration of various industrial fluids (cutting lubricants and flux rinsing compounds)

Features :

 • Easy and very convenient to use
 • High Quality, Accurate testing result
 • ATC compensation Range (Built-in Automatic Temperature Compensation) from 10 ℃ to 30 ℃

Specifications :

 • Measuring Range : Brix 0-32%
 • Minimum Divisions : Brix 0.2%
 • Accuracy : Brix : + 0.2%
 • Automatic Temperature Compensation (ATC)
 • The reference of temperature is 20 ℃
 • Length : 170mm
 • Weight: 250g
 • Heavy duty (Durable Aluminum)

Accessories :

 • Mini Screw Driver
 • Soft Carrying Case
 • Operation Manual (User Manual)