เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

เครื่องวัดความหวาน ZGRB-32ATC

ZGRB-32ATC

เครื่องวัดความหวาน ZGRB-32ATC

กล้องวัดค่าความหวาน 0-32% สามารถปรับ Focus ได้ พร้อมตัวหมุนปรับ Calibrate ได้ เหมาะสำหรับ Sugar Fruit Juice wine พร้อมไฟ

Product Description

Brix Refractometer is developed for working with sugar related liquids (fruit juice, soft-drinks, wine, honey), help monitor to control sugar concentrations in foods and beverages. Checking the “ripeness” of fruit in the field, verifying product quality after harvesting or controlling concentrations during processing and packaging. Refractometer provide critical information to ensure product quality. This model are also commonly used for controlling the concentration of various industrial fluids (cutting lubricants and flux rinsing compounds).

Features:

 • With built-in white LED light source
 • Assures high quality and accurate testing results
 • Easy and very convenient to use
 • Power requires three (3) 1.5V button type batteries and its included in the package
 • Batteries last for more than 200 hours
 • Unique and Cool Design
 • Equipped with ATC compensation Range (Built-in Automatic Temperature Compensation) from 10°C to 30°C
 • Operations manual is provided for ease of use, convenience and to fully utilized ZRHB-32ATC

 
Specifications:

 • Measuring Range : Brix 0-32%
 • Minimum Divisions : Brix 0.2%
 • Accuracy : Brix : + 0.2%
 • Automatic Temperature Compensation (ATC)
 • Build-in LED light source last for 200 hours
 • Batteries : AG13 (LR44W) x 3
 • The reference of temperature is 20°C
 • Length : 175mm
 • Weight: 200g
 • Heavy duty with its Durable Aluminum


Accessories included:

 • A Pipette 1 pieces
 • AG13 (LR44W) Battery
 • Mini Screw Driver
 • Storage Case
 • Operation Manual or User's Manual