เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

เครื่องวัดค่าความหวาน RHB-10ATC

RHB-10ATC

เครื่องวัดความหวาน แบบกล้องส่อง รุ่น RHB-10ATC

Refractometer

วัดค่าความหวาน ตั้งแต่ 0-10% Brix สำหรับวัดเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ ไวน์ น้ำผึ้ง

ช่วยในการตรวจสอบควบคุมความเข้มข้นของ น้ำตาล ในอาหารและเครื่องดื่ม ตรวจสอบคุณภาพความสุกของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว หรือการควบคุมความเข้มข้นระหว่างกระบวนการการบรรจุภัณฑ์

คุณสมบัติ

  • ช่วงการวัด 0-10%Brix
  • ความละเอียด 0.1
  • ค่าความถูกต้อง 0.1
  • น้ำหนัก 176 กรัม
  • ขนาด 27x40x160 มม.
  • ตัวเครื่องทำจากโลหะทั้งหมด
  • ตัวเครื่องมาพร้อมน้ำยาปรับเทียบ หลอดดูดสารละลาย และไขควง