เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

Refractometer เครื่องวัดค่าความหวาน MASTER-PM

เครื่องวัดค่าความหวาน รุ่น MASTER-PM แบรนด์ ATAGO

MASTER series Refractometer MASTER-M / MASTER-PM

These are the successor model to the conventional N-1α. The MASTER-M / PM series is a good alternative choice when the water resistant feature is not a priority and the Temperature Compensation will be carried out manually. Not equipped with the Automatic Temperature Compensation feature.
The MASTER-M is made of metal, and the MASTER-PM is plastic. The specifications are exactly the same. For salty and acidic samples, choose the plastic body, MASTER-PM.