เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

Refractometer เครื่องวัดค่าความหวาน MASTER-PM

เครื่องวัดค่าความหวาน รุ่น MASTER-PM แบรนด์ ATAGO

MASTER series Refractometer MASTER-M / MASTER-PM

These are the successor model to the conventional N-1α. The MASTER-M / PM series is a good alternative choice when the water resistant feature is not a priority and the Temperature Compensation will be carried out manually. Not equipped with the Automatic Temperature Compensation feature.
The MASTER-M is made of metal, and the MASTER-PM is plastic. The specifications are exactly the same. For salty and acidic samples, choose the plastic body, MASTER-PM.

เครื่องวัดค่าความหวาน RHB-10ATC

RHB-10ATC

เครื่องวัดความหวาน แบบกล้องส่อง รุ่น RHB-10ATC

Refractometer

วัดค่าความหวาน ตั้งแต่ 0-10% Brix สำหรับวัดเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ ไวน์ น้ำผึ้ง

ช่วยในการตรวจสอบควบคุมความเข้มข้นของ น้ำตาล ในอาหารและเครื่องดื่ม ตรวจสอบคุณภาพความสุกของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว หรือการควบคุมความเข้มข้นระหว่างกระบวนการการบรรจุภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม: เครื่องวัดค่าความหวาน RHB-10ATC

Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 10%) with ATC RF11

RF11เครื่องวัดความหวาน RF11 EXTECH 

Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 10%) with ATC

Measures the concentration of sugar in fruit juice and industrial fluids

Features:

Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 32%) RF10

RF10

เครื่องวัดความหวาน RF10

Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 32%)

Measures the concentration of sugar in fruit juice and industrial fluids

Features:

Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 10%) RF16

RF16

เครื่องวัดความหวาน RF16

Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 10%)

Measures the concentration of sugar in fruit juice and industrial fluids

Features: