เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

RX-5000i-Plus/ATAGO เครื่องวัดความหวาน REFRACTOMETER

เครื่องวัดความหวาน รุ่น RX-5000i-Plus

เครื่องวัดความหวาน รุ่น RX-5000i-Plus

 

เครื่องวัดความหวาน รุ่น RX-5000i-Plus แบรนด์ ATAGO

REFRACTOMETER

คุณสมบัติ

 • มีความทันสมัย และง่ายต่อการทำงาน
 • มีเทคโนโลยีหน้าจอสัมผัส
 • มีความถูกต้องและแม่นยำสูง
 • ฟังก์ชั่นที่เพิ่มใหม่เช่นแฟลชไดรฟ์ USB และความสามารถในการตรวจสอบตัวเอง
 • พร้อมด้วยซอฟแวร์มาตรฐาน

ข้อมูลจำเพาะ

 • โมเดลรุ่น : RX-5000i-Plus
 • Cat.No : 3275 
 • มาตราส่วน : ดัชนีหักเห Brix
 • ช่วงการวัด : ดัชนีหักเห (ND) : 1.32422-1.58000 Brix : .000-100.000% (5-75 องศาเซลเซียส ATC)
 • ความละเอียด อุณหภูมิ : 0.01 องศาเซลเซียส ดัชนีหักเหแสง (nD) : 0.00001 Brix : 0.001% อุณหภูมิ : 0.01 องศาเซลเซียส
 • ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ : 5.00 ถึง 75.00 องศาเซลเซียส (ไม่ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียสด้านล่างหรือสูงกว่า 55 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิ)
 • แหล่งจ่ายไฟ : AC100V to 240V, 50/60Hz
 • ขนาด : 37 x 26 x 14 ซม.
 • น้ำหนัก : 6.6 กิโลกรัม
 • การใช้พลังงาน : 90VA
 • ขั้วเอาท์พุท : ครื่องพิมพ์ (สำหรับเครื่องพิมพ์ดิจิตอล Atago) / คอมพิวเตอร์ -USB

การวัดความถูกต้อง

 • ดัชนีหักเห (ND) : 0.00002 Brix : 0.010% 
 • * เมื่อวัดมาตรฐานซูโครสละลาย 50% Brix หรือตามาตรฐานดัชนีโซลูชันในโหมด 1 ที่ 20 องศาเซลเซียส

อัตราการทำซ้ำ

 • ดัชนีหักเหของแสง ( ND) : 0.00001 Brix : 0.010%
 • * เมื่อวัดสารละลายน้ำตาลซูโครสมาตรฐานถึง 50% Brix หรือสารละลายมาตรฐานดัชนีหักเหของแสงในโหมด -1 ที่ 20 องศาเซลเซียส

โหมด

 • mode-1 : แสดงค่าการวัดครั้งเดียวตัวอย่างถึงอุณหภูมิเป้าหมาย
 • mode-2 : มาตรการดรรชนีหักเหและอุณหภูมิที่คงที่แสดงการวัดประเมินค่าอุณหภูมิเป้าหมาย
 • mode-3 : เทอร์โมโมดูลสามารถปิด โดยไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ, ค่าการวัดจะแสดงใน 4 วินาทีหลังจากกดปุ่มเริ่ม
 • mode-S : แสดงค่าการวัดครั้งเดียวในระดับหนึ่งของความมั่นคงตัวอย่างจะประสบความสำเร็จ