เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

PAL-MILK/ATAGO เครื่องวัดความหวาน REFRACTOMETER

เครื่องวัดความหวาน รุ่น PAL-MILK

เครื่องวัดความหวาน รุ่น PAL-MILK

 

เครื่องวัดความหวาน รุ่น PAL-MILK แบรนด์ ATAGO

REFRACTOMETER

คุณสมบัติ

 • โมเดลรุ่น : PAL-MILK
 • แสดงหน่วยของแข็งที่ไม่ใช่ไขมันที่มีอยู่ในนม
 • หน่วยเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดที่สอดคล้องกับค่าการวัดที่ได้จากการวิเคราะห์นมอัลตราโซนิก
 • ช่วงการวัดปลอดไขมันนมของแข็ง : 0.0 ถึง 23.0 % ( อุณหภูมิ )
 • อุณหภูมิ : 10.0 ถึง 100 องศาเซลเซียส
 • ความละเอียดที่ไม่ใช่ไขมันนมของแข็ง : 0.1 %
 • อุณหภูมิ : 0.1 องศาเซลเซียส
 • บนความถูกต้องของการวัดไขมันนมของแข็ง :  ±0.2 % องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิ :  ±1 องศาเซลเซียส
 • ช่วง : 10 ถึง 100 องศาเซลเซียส (ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ)
 • อุณหภูมิ : 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส
 • ตัวอย่างปริมาณ : 0.3 ไมโครลิตร หรือเพิ่มเติม
 • เวลาในการวัดการวัดต่อเนื่องเป็นเวลา 60 วินาที หลังจาก 5 ถึง 15 วินาทีของการวิเคราะห์
 • แหล่งจ่ายไฟ : แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA x 2
 • แบตเตอรี่ประมาณ : 1,500 วัด
 • ระดับการป้องกัน : IP65
 • ขนาด : 55 ( W) x 31(D) x 109(H) มม.
 • น้ำหนัก : 100 กรัม 
 • อุปกรณ์เสริม : MAGIC™