เครื่องมือวัด เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer

เกียวกับเรา เครื่องวัดความหวาน.com

PROTRONICS INTERTRADE CO.,LTD.

บริษัท โปรโทรนิกส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

  • เลขที่ 38/40-41 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
  • 38/40-41 Moo. 3, Lumlookka Rd., T.Khukhot, A.Lumlookka, Phatumthani 12130 Thailand
   • Tel 02-2316293 (automatic)
   • Fax 02-5316294

    


   ...........................ราคา บริการ มาตรฐาน ผู้นำเข้า - ตัวแทนจำหน่าย...................

    ประวัติ บริษัทฯ

     • ปีก่อตั้ง : 2549
     • ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 บาท
     • จุดมุ่งหมาย : เป็นบริษัทฯ ชั้นนำ สำหรับจัดจำหน่าย นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย สินค้า ประเภทเครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม ห้องทดลอง ในมาตรฐานราคาประหยัด และ บริการ บนความสมเหตุสมผล

   นโยบายด้านสังคม

   บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เพื่อนสัตว์ และ องค์กรทางสังคม ดังตัวอย่าง

     • unicef Thailand : องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ
     • WSPA : องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

    

   ...........................PROTRONICS เพื่อสังคม และ เพื่อนสัตว์โลก..................